«Таңғы ас» немесе «Мерекелік дастарқан» композицияларын жасаймыз

    Натюрмортты әртүрлі пішімге орналастырамыз

  Суретші заттар ды қағаз пішіміне қарай бейнелейді. Оған бір натюрморттың компьютерде өңделген сызбасына қарап көз жеткізе аласың. Тік пішім заттарды ұзынынан созып көрсетеді. Көлденең пішім жалпақ етіп көрсетеді. Сен суреттерің    әсерлі болуы үшін пішім мен бейненің байланысын ескеруің керек.

 № 1 жұмыс дәптерінің 12–13-беттеріндегі тапсырмаларды орында.

×
×

Корзина