ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра», 1995.
2. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. Қазақ тіліндегі араб сөздері. 1-том. / Оңдасынов Н.Д. – Алматы: «Білім», 2010. – 167 б.
3. Әуезов М. Абай жолы. Роман-эпопея. – Алматы: «Жазушы», 1990.
4. Әуезов М. Шығармаларының 50 томдық толық жинағы. – Алматы: «Ғылым» (1–11 т.), «Дәуір», «Жібек жолы» (12–50 т.), 1998–2011.
5. «Мұхтар Әуезов» энциклопедиясы. – Алматы: «Атамұра», 2011.
6. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі (құраст. З. Ахметов, Т. Шаңбай). – Алматы: «Ана тілі», 1996.
7. Әсемқұлов Т. Бекторының қазынасы [Мәтін]: повесть / Т. Әсемқұлов // «Жұлдыз» журналы. – 2011. – № 8. – 3-16б.
8. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту: ХІХ ғасырдың ІІ жартысы, ХХ ғасыр: Оқу құралы, бағдарлама: Х, ХІ сыныптар. – Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы ҚР білім акад. Респ. баспа кабинеті, 2000. – 274 б.
9. Бітібаева Қ. М. Әуезов туындыларын мектепте оқыту: Әдістемелік құрал. – Алматы: «Мектеп», 2002. – 120 б.
10. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Педагогикалық оқу орындарына арналған оқулық. – Алматы: «Рауан», 1997. – 288 б.
11. Бітібаева Қ. М. Әуезов шығармашылығын оқыту: Әдістемелік нұсқау. – Алматы, 1994. – 94 б.
12. Қазақстан: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев. – Алматы, 1998.
13. Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр. Анықтамалық. – «Ана тілі», Алматы: 2004. – 392 бет.
14. Қазақстан жазушылары. Анықтамалық/Құраст. Қамшыгер С., Жұмашева Қ. – Алматы: «Ан арыс», 2009. – 480 бет.
15. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 3-том. / Құраст. Сүйерқұлова Б., Жанұзақ Т., Жұбаева О. және т.б. – Алматы, 2011. – 744 б.
16. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 7-том. / Құраст. Момынова Б., Сүйерқұлова Б., Фазылжанова А. және т.б. – Алматы, 2011. – 752 б.
17. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 8-том. / Құраст. Күдеринова Қ., Жұбаева О., Жолшаева М. және т.б. – Алматы, 2011. – 744 б.
18. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: «Аруна Ltd.» ЖШС, 2010.
19. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 1997. – 368 б.
20. Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі / Құраст. Құрманбайұлы Ш., Исақова С., Мизамхан Б. және т.б. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 596 б.
21. Мамырбекова Г. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2017. – 658 б.
22. Молдағалиев Т. 14 томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Жазушы», 2004.
23. Қабдолов З. Таңдамалы шығармалар. ІІ том. Сөз өнері. – Алматы: «Санат», 2003.
24. Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. – Алматы: «Санат», 1996.
25. Майтанов Б. Мұхтар Әуезов және ұлттық әдеби үрдістер. – Алматы: «Жібек жолы», 2009.
26. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. Құраст. Тоғысбаев Б., Сужикова А. – Алматы: «Алматыкітап», 2009.
27. Хемингуэй Э. Шал мен теңіз. Повестер/Аударғандар: Әбуталиев Н., Ғабдуллин Н. – Астана, 2002.
28. Эссе жазуға арналған 10 сабақ. Оқу-әдістемелік құрал/Дүсіпова Қ.С. – Алматы: «Таңбалы», 2017. – 36 б.
30. https://kitap.kz/author/350
31. http://adebiportal.kz/kz/authors/view/3352
32. https://kitap.kz/books
33. https://sozdikqor.kz
34. https://bilimland.kz/ru

×
×

Корзина