БЕСАТАР
(повестен үзінді)


Оқу мақсаттары:
  11.1.1.1 әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылымын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну.
  11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау.
  11.3.2.1 көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру.

  Тірек сөздер: бесатар, қарсыластар, 1916 жыл, қазақ ауылдары.

Мақсатқа қол жеткізу үшін:
  – үзіндіні толық оқып, сюжетіндегі негізгі оқиғаны анықтау;
  – композициялық құрылымын талдау;
  – үзіндіде көтерілген негізгі мәселені саралау;
  – үзінді оқиғасындағы мәселенің ғаламдық мағынасын табу.

  …Қаталап жылда келгенде шөлін басып, атойлаған ашу өрлігі боп аспан тепкен Қазығұрттың ұшар басындағы азғана қарды тілшелеп қана тыншитын ұлы шілде;
  сол бір жылы,
  Көгем таудың тусыраған көк жоталарына, мол сулы Келестің момын иірімдеріне қырыс қабақ танытып, кісәпір мінез көрсетті;
  сол бір жылы, …
  сол бір жылғы шілдеде: …
  Түркістанның босағасын … 16-жылдың шілдесі аттады.

×
×

Корзина