ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. Қазақстан тарихы (энциклопедиялық басылым). – Алматы: «Атамұра», 2008. – 544б.
2. «Атамекен» географиялық энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011.
3. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 2011. – 320 б.
4. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. Қазақ тіліндегі араб сөздері. 1-том. / Оңдасынов Н.Д. – Алматы: «Білім», 2010. – 167 б.
5. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. Құраст. З. Ахметов, Т. Шаңбай. – Алматы: «Ана тілі», 1996.
6. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту: ХІХ ғасырдың ІІ жартысы, ХХ ғасыр: Оқу құралы, бағдарлама: Х, ХІ сыныптар. – Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы ҚР білім акад. Респ. баспа кабинеті, 2000. – 274 б.
7. Бітібаева Қ. М. Әуезов туындыларын мектепте оқыту: Әдістемелік құрал. – Алматы: «Мектеп», 2002. – 120 б.
8. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Педагогикалық оқу орындарына арналған оқулық. – Алматы: «Рауан», 1997. – 288 б.
9. Бітібаева Қ. М. Әуезов шығармашылығын оқыту: Әдістемелік нұсқау. – Алматы, 1994. – 94 б.
10. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 8-том. / Құраст. Күдеринова Қ., Жұбаева О., Жолшаева М. және т.б. – Алматы, 2011. – 744 б.
11. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 3-том. / Құраст. Сүйерқұлова Б., Жанұзақ Т., Жұбаева О. және т.б. – Алматы, 2011. – 744 б.
12. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 7-том. / Құраст. Момынова Б., Сүйерқұлова Б., Фазылжанова А. және т.б. – Алматы, 2011. – 752 б.
13. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: «Аруна Ltd.» ЖШС, 2010.
14. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 1997. – 368 б.
15. Қазақтың жүз романы. Оқу құралы. Құраст. Р. Нұрғали. – Астана: Фолиант, 2004. – 426 б.
16. Қазақстан: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев. – Алматы, 1998.
17. Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр. Анықтамалық. – «Ана тілі», Алматы: 2004. – 392 бет.
18. Қазақстан жазушылары. Анықтамалық/Құраст. Қамшыгер С., Жұмашева Қ. – Алматы: «Ан арыс», 2009. – 480 бет.
19. Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі / Құраст. Құрманбайұлы Ш., Исақова
С., Мизамхан Б. және т.б. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 596 б.
20. Сейфуллин С. Көптомдық шығармалар жинағы. – Алматы, 2004.
21. Қирабаев С. Сәкен туралы сөз // кітапта Қирабаев С. Шығармалар жинағы.– Алматы: «Жазушы», 1992.
22. Есенберлин І. Көшпенділер: Тарихи трилогия. – Алматы: «Көшпенділер», 2006.
23. Аманжолов Қ. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: «Айғаным», 2014.
24. Елубай С. Ақ боз үй. Роман-трилогия. – Алматы: «Атамұра», 2008.
25. Сүлейменов А. «Бесатар». Повестер мен әңгімелер. – Алматы: «Атамұра», 2009.
26. Қабдолов З. Таңдамалы шығармалар. ІІ том. Сөз өнері. – Алматы: «Санат», 2003.
27. Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. – Алматы: «Санат», 1996.
28. Мамырбекова Г. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2017. – 658 б.
29. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. Құраст. Тоғысбаев Б., Сужикова А. – Алматы: «Алматыкітап», 2009.
30. Эссе жазуға арналған 10 сабақ. Оқу-әдістемелік құрал/Дүсіпова Қ.С. – Алматы: «Таңбалы», 2017. – 36 бет.
31. https://kitap.kz/books
32. https://kitap.kz/author/350
33. http://adebiportal.kz/kz/authors/view/3352
34. https://bilimland.kz


×
×

Корзина