ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

Абай. Қалың елім қазағым… Өлеңдер. – Алматы, 2017.
Академик Қ.И. Сәтбаев және Қазақстан ғылымы (мақалалар мен очерк, естеліктер). – Алматы, 1999.
Академик Қ.И. Сәтбаев: Хаттары мен жазбалары. – Алматы, 1998.
Аққұлы С. Әлихан Бөкейхан. Өсиеті. 2 т. – Шымкент, 2016.
Алаш қозғалысы. – Алматы, 2011.
Алашорда. Құжаттар жинағы. Құрастырған Мартыненко Н. – Алматы, 1992.
Алексеенко А.Н. Қазақстан тұрғындары. 1920–1990 жылдар. – Алматы, 1993.
Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. 100 жылдағы Қазақстан халқының саны (1897–1997). – Өскемен, 1999.
Аманжолова Д. Алмағайып заман. Алаш Қазақстан этносаяси тарихында. – Алматы, 2009.
Андреев И.Г. Орта жүз қырғыз-қайсақтарының (қазақтарының) сипаттамасы. – Алматы, 1998.
Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық үрдістер (1917–1970). – Алматы, 1991.
Аяғанов Б. Кеңестік социализмнің шарықтау шегі мен күйреуі.
Қазақстандық полигон. – Алматы, 2000.
Байпақов К.М. Ұлы Жібек жолы (Қазақстан аумағындағы бағыттары). – Алматы, 2007.
Бес ғасыр жырлайды. 5 томдық. – Алматы, 1989.
Верт Н. Кеңес мемлекетінің тарихы (1922–1991). – Москва, 1992.
Гумилев Л.Н. Көне түріктер. – Алматы, 1994.
Депортация тарихы. Қазақстан. 1939–1945 жылдар. Құжаттар жинағы. – Алматы, 2019. – 3-т.
Депортация. – Алматы, 2000.
Ерімбетова Қ. Қалдырған ізі мәңгілік. Анна Панкратова. – Астана, 2016.
Ермұханов Б. Жазба деректердегі Қазақстан тарихы. Б.з.б. V ғ. – б.з.-дың ХV ғ. – Алматы, 2006.
Ерофеева И.В. Әбілқайыр хан: қолбасшы, әмірші және саясаткер. – Алматы, 1919.
Әбдіуақап Қара. Мұстафа Шоқай. – Астана, 2012.
Әбсеметов И. Сәкен Сейфуллин. – Астана, 2006.
Жиреншин К.Ә. ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанның саяси дамуы. – Алматы, 1996.
Кемеңгерұлы К. Қазақ тарихынан. – Астана, 2015.
Кәрібаев Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы. – Алматы, 2015
Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандары. – Алматы, 2015.
Кәрібаев Б.Б. Қасым хан. Тұлға. – Алматы, 2008.
Конвест Р. Зұлматты жылдар. – Киев, 1995.
Қазақ интеллигенциясының тарихы. – Астана, 2006.
Қазақ КСР-інің индустрияландыру тарихы (1926–1941 жылдар). – Алматы, 1967.
Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010, 4-том.
Қазақстан тарихы. Очерктер. – Алматы, 1993.
Қазақстан тарихы: Ақтаңдақтар. – Алматы, 1991.
Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. – 1–10 том. – Алматы, 1998–2007.
Қазақстан тарихы. Энциклопедия. – Алматы, 2019.
Қазақстан халқы: тарихи тағылым және қазіргі заман. – Алматы, 2017.
Қазақстан халқы: тарихы және бүгінгі жағдайы. – Алматы, 2017.
Қазақстанға жер аударылған халықтар: тарихи тағдыры. – Алматы, 1998.
Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс. Материалдар мен естеліктер жинағы. – Алматы, 1937.
Қазақстандағы Азамат соғысы: оқиғалар жылнамасы. – Алматы, 1974.
Қалыбекова М.Ш. Қазақстанға арнайы қоныс аударылғандар: құжаттар мен материалдар (1930–1956). – Алматы, 2011.
Қалыбекова М.Ш. Қазақстанның депортацияға ұшыраған халықтары тарихы (1937–1956 жылдар). – Алматы, 2008.
Қаһарлы 1916 жыл. Құжаттар мен деректер жинағы. – Алматы, 1998.
Қасымбаев Ж. Қазақ хандығының мемлекеттік қайраткерлері (XVIII ғ.). – Алматы, 1999.
Қозыбаев М.Қ. Тарих және қазіргі заман. – Алматы, 1991.
Қозыбаев М.Қ. Ф.И. Голощекиннің саяси портреті. – Алматы, 1998.
Қозыбаев М.Қ., Алдажұманов К.С., Абылхожин Ж.Б. Қазақстандағы күштеп коллективтендіру: қорлық пен зорлық. – Алматы, 1991.
Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. – Алматы, 2017.
Қонаев Д.А. Сталиннен Горбачевке дейін. – Алматы, 1994.
Құл-Мұхаммед М.А. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. – Алматы, 1998.
Құрманов З. «Алаш» партиясының қырғыз бөлімшесі: құрылуы, қызметі, тағдыры. – Нұр-Сұлтан, 2019.
Левшин А.И. Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен даласының сипаттамасы. – Алматы: Санат, 1996.
Меңдіқұлова Г.М. Қазақ диаспорасының тарихи тағдыры: қалыптасуы мен дамуы. – Алматы, 1997.
Мүрсәлім Б.С. Алаш автономиясының әскері. – Алматы, 2015.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы, 1999.
Нүсіпбеков А.Н. Қазақ жерлерінің Қазақ АКСР-і құрамына біріктірілуі. – Алматы, 1953.
Нұрпейісов К. Қазақстандағы кеңестердің қалыптасуы (1917 жылғы наурыз – 1918 жылғы маусым аралығы). – Алматы, 1987.
Олкотт Брилл Марта. Қазақтар. – АҚШ, 1987.
Омарбеков Т. 1929–1931 жылдардағы халық көтерілістері. – Алматы, 2018.
Омарбеков Т. Ашаршылық. – Алматы, 2019.
Орта Азия мен Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: қозғаушы күші, барысы, тарихи тағылымы. – Алматы, 1997.
Райымханова К.Н. Дәстүрлі өнер. – Алматы, 2002.
Роберт Киндлер. Сталиндік көшпелілер. Қазақстандағы билік және ашаршылық. – Мәскеу, 2017.
Роберт Киндлер. Сталиндік көшпелілер. Қазақстандағы билік пен аштық. – Мәскеу, 2017.
Сәдуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. – Астана, 2013.
Смағұлов О., Смағұлова А. Қазақ халқының шығу тарихы. – Алматы, 2017.
Сталиннің кезіндегі КСРО қазақтары. Ұжымдастыру және әлеуметтік өзгерістер (1928–1945 жылдар). – Алматы, 2009.
Толыбеков С.Е. ХV–ХХ ғасырдың басындағы көшпелі қазақ қоғамы (саяси-экономикалық зерттеу). – Алматы, 2017.
Тынышбаев М. Қазақ халқының тарихы. – Алматы, 1993.
Уәлиханов Ш.Ш. Шығармалар жинағы. 5 томдық. – Алматы, 1984-1985.
Ұлы даланың Ұлы есімдері. Материалдар жинағы. – Алматы, 2019.
Хафизова К.Ш. Дала әміршілері және XVII–XIX ғасырлардағы олардың көрші елдермен елшілік байланыстары. – Нұр-Сұлтан, 2019.
Шоқай М. Кеңес өкіметі қол астындағы Түркістан. – Алматы, 1993.
1917 жылғы орыс революциялары кезеңіндегі Қазақстан. – Алматы, 1991.

×
×

Корзина