3.6 «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбыны плакат жасаймыз