Кітапхана

Found 43 Results
Page 1 of 1

2-класс
Русский язык (часть первая)


Қазақ тілі 2-сынып Авторлары: Ә.Е.Жұмабаева, Г.И. Уайсова, Г.Т.Сәдуақас Кітапхана I. ӨЗІМ ТУРАЛЫ 1. Менің ана тілім – қазақ тілі. Сөйлеу не үшін қажет? 2. Ауызекі және жазбаша сөйлеу 3. Диалог. Монолог 4. Өзіме киім үлгісін таңдаймын. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы 5. У әрпінің жазылуы 6. Кейіпкерлердің киім үлгісін, әшекей бұйымдарын суреттеймін. И, […]

Вторник Март 15th, 2022


7 класс
Информатика


Информатика 5 класс Авторы: С. Т. Мухамбетжанова, А. С. Тен, М. Ергали Библиотека I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 1.1. Информация вокруг нас 1.2. Передача информации 1.3. Шифрование информации 1.4. Двоичное представление информации 1.5. Тесты II. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 2.1. Создание и редактирование растровых изображений 2.2. Обработка растровых изображений 2.3. Создание векторных изображений 2.4. Работа с кривыми 2.5. Сравнение […]

Вторник Август 10th, 2021


11 класс
Русский язык


Русский язык11 класс Авторы: С. А. Никитина, В. А. Казабеева, Т. Б. Корнилова Библиотека I. Культура речи. Морфология. Синтаксис 1. Научный стиль речи. Повторение изученного2. Словообразовательные особенности научного стиля речи3. Повелительное наклонение глагола4. Императивные предложения5. Виды глагола6. Времена глагола. Возвратные глаголы II. Культура речи. Синтаксис и пунктуация 7. Изобразительно-выразительные средства языка8. Языковые особенности научного стиля […]

Воскресенье Сентябрь 13th, 2020


11-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі11-сынып Авторлары: Дәулетбекова Ж., Рай Қ., Юсуп П., Сарыбаева А. Кітапхана 1-бөлім. Қазақстан бүгінгі әлемде: Қазақстанның өткені мен келешегі 1–2-сабақ. Тіл – тарихтың айнасы3–4-сабақ. «Ұлы даланың жеті қыры» – тарих пен болашақтың алтын көпірі5–6-сабақ. Таңғажайып ашылым7-сабақ. 100 жаңа есім – серпілістің кепілі8-сабақ. Нәтиже сабақ 2-бөлім. Экология: ядролық және мұнай өндірістері 1–2-сабақ. Семей полигоны3–4-сабақ. Ядролық […]

Пятница Сентябрь 11th, 2020


11-сынып
Қазақ әдебиеті 2-бөлім


Қазақ әдебиеті 2-бөлім11-сынып Авторлары: А.С. Ақтанова, А.Қ. Жүндібаева, Ж.Н. Нұрлыбаева Кітапхана III. ҒАСЫРЛЫҚ ТУЫНДЫ МҰХТАР ОМАРХАНҰЛЫ ӘУЕЗОВАБАЙ ЖОЛЫ (бірінші кітап) ҚАЙТҚАНДАҚАЙТҚАНДА (жалғасы)ЖОЛДА (жалғасы)ӨРДЕ (жалғасы)ҚИЯДА (жалғасы)АБАЙ ЖОЛЫ (екінші кітап) ТАЙҒАҚТА ЕҢІСТЕ (жалғасы)ОҚАПТА (жалғасы)БИІКТЕ (Татьянаның сахарадағы әні)АБАЙ ЖОЛЫ (үшінші кітап) АБАЙ АҒАКЕК ЖОЛЫНДА (жалғасы)ҚАРАШЫҒЫН (жалғасы) 1ҚАРАШЫҒЫН (жалғасы)ҚАҚТЫҒЫСТА (жалғасы) ҚОРШАУДА (жалғасы)АБАЙ ЖОЛЫ (төртінші кітап) ТҮН-ТҮНЕКТЕҚАПАДА (жалғасы)ҚАСТЫҚТА (жалғасы)ЖҰТТА (жалғасы)«Ғасырлық […]


11-сынып
Қазақ әдебиеті 1-бөлім


Қазақ әдебиеті 1-бөлім11-сынып Авторлары: А.С. Ақтанова, А.Қ. Жүндібаева, Ж.Н. Нұрлыбаева Кітапхана I. ТАРИХТЫҢ ШЕРТІП ПЕРНЕСІН СӘКЕН СЕЙФУЛЛИНСЫР САНДЫҚІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИНҚАҺАР (романнан үзінді)БАТЫР КЕНЕНАУРЫЗБАЙ (жалғасы)КЕНЕСАРЫ ХАН (жалғасы) КЕНЕСАРЫ ХАН МЕН ГЕРБУРТ-ЖҮСІП (жалғасы)ЖҮСІПТІҢ АҚЫЛЫ (жалғасы)ХАНДЫҚ КЕҢЕС (жалғасы)АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВБЕСАТАР (повестен үзінді)ИНОЗЕМЦЕВ, 1916 ЖЫЛ, 7 ШІЛДЕ, СӘСКЕКРЕЙГЕЛЬ (жалғасы) СӘРУАР, ТӨРЕХАН (жалғасы)МҰҚАҒАЛИ, ИНОЗЕМЦЕВ (жалғасы)МҰҚАҒАЛИ, ИНОЗЕМЦЕВ (жалғасы)«Тарихтың шертіп пернесін» бөлімі бойынша қорытынды […]


11 класс
Биология 2 часть


Биология 2 часть11 класс Авторы: А. Ф. Ковшарь, Н. Г. Асанов, А. Р. Соловьева, Б. Т. Ибраимова, С. А. Куприй Библиотека Раздел VII. Закономерности наследственности и изменчивости § 25. Спонтанные мутации дезоксири-бонуклеиновой кислоты как ошибки генетических процессов – репликаций§ 26. Спонтанные мутации дезоксири-бонуклеиновой кислоты как ошибки генетических процессов – рекомбинаций§ 27. Секвенирование геномной дезоксири-бонуклеиновой кислоты […]


11 класс
Биология 1 часть


Биология 1 часть11 класс Авторы: А. Ф. Ковшарь, Н. Г. Асанов, А. Р. Соловьева, Б. Т. Ибраимова, С. А. Куприй Библиотека Раздел I. Молекулярная биология и биохимия § 1. Механизм взаимодействия между антигеном и антителом§ 2. Механизм взаимодействия фермента и субстрата. Роль активного центра в ферментативном катализеЛабораторная работа № 1. Исследование влияния иммобилизации ферментов на […]


11-сынып
Биология 2-бөлім


Биология 2-бөлім11-сынып Авторлары: А.Ф. Ковшарь, Н.Г. Асанов, А.Р. Соловьева, Б.Т. Ибраимова, С.А. Куприй Кітапхана VII бөлiм. Тұқымқуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары §25. Дезоксирибонуклеин қышқылының тосын мутациялары – генетикалық үдеріс – репликация қатесі§26. Дезоксирибонуклеин қышқылының тосын мутациялары – генетикалық үдеріс – рекомбинация қатесі§27. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секвенирлеу§28. «Адам геномы» атты әлемдік жоба. Жоба шегінде жүргізілген биологиялық […]


4-сынып
Дүниетану


Дүниетану4-сынып Авторлары: Тұрмашева Б.Қ., Салиш С.С., Пугач В.Г Кітапхана I. МЕНІҢ ОТАНЫМ – ҚАЗАҚСТАН 1. Біздің республикамыз қандай бөліктерге бөлінеді?2. Менің өлкемнің өнеркәсібі мен ауылшаруашылығы3. Табиғат және адамның шаруашылық қызмет II. ҚҰНДЫЛЫҚТАР 4. Отбасының қоғам өміріндегі маңызы5. Біздің отбасылық бюджетіміз6. Мектептегі өзін өзі басқару7. Көшбасшы қандай болу керек?8. Әр алуан тапсырмалар III. МӘДЕНИ МҰРАЛАР 9. […]


11-сынып
Биология 1-бөлім


Биология 1-бөлім11-сынып Авторлары: А.Ф. Ковшарь, Н.Г. Асанов, А.Р. Соловьева, Б.Т. Ибраимова, С.А. Куприй Кітапхана I бөлiм. Молекулярлық биология және биохимия §1. Антиген мен антидене арасындағы өзара әрекеттесу механизмі§2. Фермент пен субстраттың әрекеттесу механизмі. Ферменттік катализдегі белсенді орталықтың рөлі№1 зертханалық жұмыс. «Иммобилизациялаудың ферменттер белсенділігіне әсерін зерттеу»§3. Транскрипция§4. Трансляция кезеңдері§5. Генетикалық код қасиеті II бөлiм. Қоректену §6. […]

Среда Сентябрь 9th, 2020


11 класс
История Казахстана 2 часть


История Казахстана 2 часть 11 класс Авторы: З.Е. Кабульдинов, А.Д. Сандыбаева, Ф.Р. Лебаев Библиотека VI. Эволюция общественно-политической мысли Казахстана §23–24. Истоки и развитие общественно-политической мысли§25–26. Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства§27–28. Идеологические ценности представителей течения «Зар заман»§29–30. Общественно-политические взгляды казахских просветителей ХІХ века VII. «Алаш» – общественная мысль и национальная идея §31–32. Концептуальные основы […]


4 класс
Естествознание 2 часть


Естествознание 2 часть4 класс Авторлары: C. З. Кучербаева, И. С. Темникова, Г. К. Ташенова Библиотека I. ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ Урок 1. Свет и тень. Зависимость тени от размера преградыУрок 2. Зависимость тени от расстояния между источником света и преградойУрок 3. Отражение как свойство светаУрок 4. Поглощение как свойство света. ЗвукУрок 6. ТеплопроводностьУрок 7. Теплопроводность различных материалов. […]

Вторник Сентябрь 8th, 2020


4-сынып
Жаратылыстану 2-бөлім


Жаратылыстану 2-бөлім4-сынып Авторлары: C. З. Кучербаева, И. С. Темникова, Г. К. Ташенова Кітапхана I. ТАБИҒИ ҚҰБЫЛЫСТАР 1-сабақ. Жарық пен көлеңке. Көлеңкенің түсуі кедергінің көлеміне байланысты2-сабақ. Көлеңкенің түсуі жарық көзі мен көлеңке түсіретін кедергінің арасындағы қашықтыққа байланысты3-сабақ. Жарықтың шағылу қасиеті4-сабақ. Жарықтың жұтылу қасиеті. Дыбыс5-сабақ. Дыбыстың қаттылығына және таралуына кедергінің тигізетін әсері6-сабақ. Жылуөткізгіштік7-сабақ. Түрлі материалдардың жылуөткізгіштігі. Электр […]


4-сынып
Әдебиеттік оқу 2-бөлім


Әдебиеттік оқу 2-бөлім4-сынып Авторлары: Б.Т. Қабатай, Ү.К. Зейнетоллина, Д.К. Тлеулесова Кітапхана V. Табиғат құбылыстары 1-сабақ. Абайдың табиғат лирикасы2-сабақ. Аппақ қыс. Төлеген Айбергенов.3-сабақ. Қарашада қар жауып. Қастек Баянбай.4-сабақ. Асыл сөз. Сапарғали Бегалин.5-сабақ. Мюнхаузен хикаялары. Эрих Распе.6-сабақ. «Алдаркөсе мен Шықбермес Шығайбай»7-сабақ. Мақтауға, мақтануға тұратын жер8-сабақ. Орман – Жер көркі. Ермек Өтетілеуұлы.9-сабақ. Ағаштар. Қайнекей Жармағамбетов.10-сабақ. Табиғаттың суреті. Төлеген […]


4-сынып
Көркем еңбек


Көркем еңбек4-сынып Авторлары: Н.А. Раупова, Ә.Т. Төлебиев, Е.В. Дашкевич Кітапхана I. МЕНІҢ ОТАНЫМ ҚАЗАҚСТАН 1. Қазақстанның табиғаты2. Пейзаждағы кеңістік перспективасы3. Түс қанықтығы4. Еліміздің суретшілері туған өлкетабиғатын бейнелейді5. Еліміздің тарихи-мәдени мұралары6. «Ежелгі қала» көлемді панносын жасаймыз7. Білім мен білік қоржыны. II. ҚҰНДЫЛЫҚТАР 8. Тұрмыстық жанрмен танысамыз9. Суретшілер туындыларындағыадами құндылықтар10. Бірігіп постер жасаймыз11. Түс арқылы сезімімізді білдіреміз12. […]


6-сынып
Қазақ әдебиеті


Қазақ әдебиеті6-сынып Авторлары: А.С. Ақтанова, А.Қ. Жүндібаева, Л.к. Жұмекенова Кітапхана I. Туған жерім – аялы алтын бесігім Аяз би (Ертегі)Алып Ер ТұңғаӘл-ФарабиДоспамбет жырау II. Абайды оқы, таңырқа! Абай Құнанбайұлы III. Мен – балаң, жарық күнде сәуле қуған… Сұлтанмахмұт ТорайғыровСайын МұратбековОралхан БөкейҚалмақан Әбдіқадыров IV. Тәуелсіздік – қасиет тұнған ұлы ұғым Ерлан ЖүнісАсқар АлтайРасул Ғамзатов Кітапхана


11 класс
История Казахстана 1 часть


История Казахстана 1 часть 11 класс Авторы: З.Е. Кабульдинов, А.Д. Сандыбаева, Ф.Р. Лебаев Библиотека I. Традиционная система жизнеобеспечения казахов §1–2. Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана§3–4. Промыслы и ремесла II. Степь и город: взаимодействие и взаимовлияние §5–6. Роль Великого Шелкового путив развитии городской культуры Казахстана§7–8. Экономическое и культурноевзаимодействие и взаимовлияние III. Социально-экономическое развитие […]

Среда Сентябрь 2nd, 2020


11-сынып
Қазақстан тарихы 2-бөлім


Қазақстан тарихы 2-бөлім11-сынып Авторлары: З.Е. Қабылдинов, А.Д. Сандыбаева, Ф.Р. Лебаев Кітапхана I. Қазақстандағы әлеуметтік-саяси ойдың эволюциясы §23–24. Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы§25–26. Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы§27–28. «Зар заман» ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары§29–30. ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары II.«Алаш» – қоғамдық ой және ұлттық идея §31–32. «Алаш» ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері§33–34. Алаш қозғалысы […]


11-сынып
Қазақстан тарихы 1-бөлім


Қазақстан тарихы 1-бөлім11-сынып Авторлары: З.Е. Қабылдинов, А.Д. Сандыбаева, Ф.Р. Лебаев Кітапхана I. Қазақтардың тіршілікті қамтамасыз етудегі дәстүрлі жүйесі §1–2. Қазақстанда көшпелі малшаруашылығы және егіншіліктің дамуы§3–4. Қолөнер мен кәсіптер II.Дала мен қала: өзара қарым- қатынас және өзара әсері §5–6. Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі§7–8. Экономикалық және мәдени қарым-қатынастың дамуы мен өзара әсері III. […]


4 класс
Естествознание 1 часть


Естествознание 4 класс Авторлары: C. З. Кучербаева, И. С. Темникова, Г. К. Ташенова Библиотека I. Моя родина – Казахстан Урок 1. Как определить направление исследования Урок 2. Зачем нашей планете нужны растения Урок 3. Как развиваются растения Урок 4. Как у растений появляются семена Урок 5. Как распространяются семена Урок 6. Чем растения отличаются друг […]


4-сынып
Жаратылыстану 1-бөлім


Жаратылыстану 1-бөлім 4-сынып Авторлары: C. З. Кучербаева, И. С. Темникова, Г. К. Ташенова Кітапхана I. Менің Отаным – Қазақстан 1-сабақ. Зерттеу бағытын анықтау 2-сабақ. Жер шарымызға өсімдіктер не үшін қажет? 3-сабақ. Өсімдіктер қалай дамиды? 4-сабақ. Өсімдікте тұқым қалай түзіледі? 5-сабақ. Тұқым қалай таралады? 6-сабақ. Өсімдіктердің бір-бірінен айырмашылығы 7–8-сабақтар. Өсімдіктерді қалай сақтап қалуға болады? II.Құндылықтар 9-сабақ. […]


4-сынып
Музыка


Музыка 4-сынып Авторлары: Н.А. Раупова, Ә.Т. Төлебиев, Е.В. Дашкевич Кітапхана I. Менің Отаным – Қазақстан 1-сабақ. Мен ің елім2-сабақ. Елордасы – Астана3-сабақ. Астанаға тарту4-сабақ. Туған өлкемді жырлаймын II.Құндылықтар 5-сабақ. Отан-Ана6-сабақ. Үлкенге құрмет7-сабақ. Достығымыз жарасқан8-сабақ. Құндылықтар шеңбері III. Мәдени мұра 9-сабақ. Домбыра – асыл мұра10-сабақ. Көне қобыз сарыны11-сабақ. Атадан қалған жауһар жыр12-сабақ. Әуелеген әсем әуен13-сабақ. Мәңгілік […]


4-сынып
Әдебиеттік оқу 1-бөлім


Әдебиеттік оқу 1-бөлім4-сынып Авторлары: Б.Т. Қабатай, Ү.К. Зейнетоллина, Д.К. Тлеулесова Кітапхана I. Менің Отаным – Қазақстан 1-сабақ. Ешбір дұшпан басынбаған елміз2-сабақ. Туған жердей жер болмас3-сабақ. Атақонысым – алтын мекенім4-сабақ. Туған тілім – елдігімнің айғағы5-сабақ. Қайран Қарасазым-ай!6-сабақ. Тәуелсіз елім – Қазақстаным!7-сабақ. Мен тұратын қала (ауыл)8-сабақ. Туған өлкем9-сабақ. Қазақстан – көрікті мекенім10-сабақ. Қазақстан – бай өлкем11-сабақ. Туған […]

Вторник Сентябрь 1st, 2020


10-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі 10-сынып Авторлары: Ж. Дәулетбекова, Қ. Рай, Л. Жұмекенова Кітапхана I. Мәдениет және өркениет 1–2-сабақ. Адамзат әлемі және құндылықтар3–4-сабақ. Қазіргі қоғам құндылықтары5–6-сабақ. Тіл – құндылық7–8-сабақ. Қазіргі қоғамдағы мәдениет пен өнер құндылықтары9-сабақ. Нәтиже сабақ II. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС 1–2-сабақ. Индустрияландыру: ұлттық өндіріс тарихы3–4-сабақ. Теміртау – қазақ магниткасының көшбасшысы5–6-сабақ. Заманауи индустрия: ұлттық өндіріс жетістіктері7-сабақ. Нәтиже сабақ […]


6-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі 6-сынып Авторлары: Б.А. Әрінова, Г.М. Раева, Г.С. Кәрімова, Л.К. Жұмекенова Кітапхана I. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨРІКТІ ЖЕРЛЕР 1–2-сабақ. Менің Отаным – Қазақстан3–4-сабақ. Көркем табиғат және көрікті жерлер5–6-сабақ. «Таулардан өзен ағар сарқыраған»7–8-сабақ. Қазақстанның қорықтары – табиғат байлығы9–10-сабақ. Қазақстандағы киелі жерлері II. ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 1–2-сабақ. Ұлттық құндылықтар – ел қазынасы3–4-сабақ. Ана тілім – айбыным5–6-сабақ. Ел […]


6 класс
Информатика


Информатика 6 класс Авторы: С. Т. Мухамбетжанова, А. С. Тен, И. В. Комова Библиотека I. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 1.1. Что такое эргономика1.2. История развития вычислительной техники1.3. Как работает компьютер1.4. Беспроводные сети 1.3. Как работает компьютер1.4. Беспроводные сети 1.5. Тесты II. 3D-ПЕЧАТЬ 2.1. 3D-редактор2.2. Инструменты 3D-редактора2.3. Создание конуса, цилиндра и сферы2.4. 3D-модели объектов2.5. 3D-печать 2.6. […]


5 класс
Информатика


Информатика 5 класс Авторы: С. Т. Мухамбетжанова, А. С. Тен, М. Ергали Библиотека I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 1.1. Информация вокруг нас1.2. Передача информации1.3. Шифрование информации1.4. Двоичное представление информации1.5. Тесты II. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 2.1. Создание и редактирование растровых изображений 2.2. Обработка растровых изображений2.3. Создание векторных изображений2.4. Работа с кривыми2.5. Сравнение растровых и векторных изображений 2.6. Тесты III. […]


4 класс
Художественный труд


Художественный труд4 класс Авторы: Н.А. Раупова, А.Т. Тулебиев, Е.В. Дашкевич Библиотека I. МОЯ РОДИНА – КАЗАХСТАН 1. Природа Казахстана 2. Воздушная перспектива в пейзаже 3. Насыщенность цвета 4. Культурно-историческое прошлое Казахстана 5. Создаём объёмное панно «У стен древнего города» 6. Презентация, анализ, обсуждение II. ЦЕННОСТИ 7. Знакомимся с бытовым жанром8. Общечеловеческие ценности в произведениях художников9. Создаём коллективный постер10. Как цветом передать […]

Четверг Июнь 25th, 2020


2-сынып
Дүниетану


Дүниетану2-сынып Авторлары: Б.Қ.Тұрмашева, С.С. Салиш, Т.Н. Мирук Кітапхана І. Мен туралы 1. Менің отбасым 2. Менің ататегім 3. Мен және қоғам 4. Сыпайылық 5. Менің достарым 6. Адам еңбегі ІІ . Менің отбасым және достарым 7. Менің құқығым және міндетім 8. Отан үшін аянба 9. Қазақстан халқы ІІІ . Менің мектебім 10. Біздің мектеп 11. […]

Вторник Июнь 23rd, 2020


2 класс
Познание мира


Познание мира 2 класс Авторлары: Б.К.Турмашева, С.С. Салиш, Т.Н. Мирук Библиотека I. Всё обо мне 1. Я и моя семья 2. Моя родословная 3. Я и общество 4. Вежливость 5. Я и мои друзья 6. Почему люди трудятся? II. Моя семья и друзья 7. Мои права и обязанности 8. Для Родины своей сил не жалей 9. […]


3-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі 3-сынып Авторлары: Ә.Е. Жұмабаева, Г.И. Уайсова, Г.Т. Сәдуақас Кітапхана I. Жанды табиғат 1. Тіл және сөйлеу2. Жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін. Мәтін3. Жанды табиғат туралы мазмұндай аламын. Мәтін және оның түрлері4. Сөйлеу мәдениетіне үйренемін5. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? II. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен 6. Жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа […]


3-сынып
Әдебиеттік оқу


Әдебиеттік оқу3-сынып Авторлары: Б.Т. Қабатай, Ү.К. Зейнетоллина, В.А. Қалиева Кітапхана I. ӨНЕР 1. Өнер алды – қызыл тіл Қарлығаш әулие 2. Бала – бауыр етің (Аңыз-әңгіме)3. Әйтеке бидің шешендігі4. Шешеннің сөзі ортақ. Әнет баба өсиеті5. Асыл сөз. Абдырахман Асылбек6. Күй құдіреті7. Ән өнері. Аққұс туралы аңыз8. Сурет салу – өнер. Бәрібір өкінбеймін9. Қазақ биі. Өнерпаздар10. […]


2-сынып
Көркем еңбек


Көркем еңбек 2-сынып Автор: Н.А. Раупова Кітапхана I. ӨЗіМ ТУРАЛЫ 1. Бірінші сыныпта адамның бет әлпеті туралы не білдің?2. Менің көңіл күйім3. Белгілі бір көңіл күйді білдіретін портрет саламыз4. Портретті коллаж тәсілімен жасаймыз5. АЛУАН ТҮРЛІ ҚАҒАЗДАР6. Фотосуреттерге альбом жасаймыз7. ТАНЫСТЫРУ, ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ8. БІЛІМ МЕН БІЛІК ҚОРЖЫНЫ II. МЕНІҢ ОТБАСЫМ ЖӘНЕ ДОСТАРЫМ 9. Қазақ дастарқаны10. […]


2 класс
Художественный труд


Художественный труд 2 класс Автор: Н.А. Раупова Кітапхана I. ВСЕ ОБО МНЕ 1. Правила безопасности.      Что ты узнал о внешности человека в первом классе? 2. Цвет и настроение.  3-4. Создаем портрет с определенным настроение.          Создаем портрет в технике коллажа.          Такая разная бумага.  Проект. Создаем альбом для […]


2-сынып
Әдебиеттік оқу


Әдебиеттік оқу2-сынып Авторлары: Т. ҚАБАТАЙ Кітапхана I. ӨЗІМ ТУРАЛЫ 1. Абай атаның сөзін жақсы тыңдаймын 2. Алғаш рет оқуға келген күнім 3. Кітап оқи аламын 4. Менің сүйіп тыңдайтын әндерім 5. Үйдегі бір күнім 6. Өзім туралы өзім айтамын 7. Мен туралы сен не айтасың? 8. Менің сәби кезім 9. Жаңалыққа құмармын 10. Мен ұнататын […]


2-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі2-сынып Авторлары: Ә.Е.Жұмабаева, Г.И. Уайсова, Г.Т.Сәдуақас Кітапхана I. ӨЗІМ ТУРАЛЫ 1. Менің ана тілім – қазақ тілі. Сөйлеу не үшін қажет?2. Ауызекі және жазбаша сөйлеу3. Диалог. Монолог4. Өзіме киім үлгісін таңдаймын. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы5. У әрпінің жазылуы6. Кейіпкерлердің киім үлгісін, әшекей бұйымдарын суреттеймін. И, й әріптерінің жазылуы7. Сезім мүшелері туралы […]


3-сынып
Көркем еңбек


Көркем еңбек 3-сынып Авторлары: Н.А. Раупова, Ә.Т. Төлебиев, Е.В. Дашкевич Кітапхана I. ЖАНДЫ ТАБИҒАТ 1. Сені қоршаған орта2. Симметрия дегеніміз не?3. Суреттегі штрихтің әсерлілігі4. Бояу жағындысы – кескіндемеші-суретшінің әсерлегіш құралы5. Жапырақтарды әртүрлі тәсілмен бейнелейміз6. Суретшілер жанды табиғатты қалай бейнелейді?7. Жануарлардың көлемді бейнесін жасаймыз8. «Хайуанаттар бағы» композициясын жасаймыз9. Таныстыру, талдау және бағалау II. ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН ЖАМАННАН […]


3 класс
Познание мира


Познание мира 3 класс Авторы: Б.К. Турмашева, &#160 С.С. Салиш,&#160 &#160 &#160 &#160 В.Г. Пугач Библиотека I. ЖИВАЯ ПРИРОДА 1. От чего зависит климат на Земле? 2. Как погода влияет на человека? 3. Моя безопасность в естественной среде II. ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО? 4. Почему люди трудятся?5. Мои расходы6. Человек силён дружбой7. […]


3-сынып
Музыка


МУЗЫКА3-сынып Авторлары: Ш.Құлманова, Б.Сүлейменова, Т.Тоқажанов Кітапхана I. ЖАНДЫ ТАБИҒАТ 1. Табиғат және музыка 2. Музыкадағы жанды табиғат көріністері 3. Музыкадағы жанды табиғат көріністері(жалғасы) 4. Табиғатты аялайық! II. ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН, ЖАМАНАН ЖИРЕН 5. Музыкадағы көңіл-күй 6. Музыкадағы көңіл-күй(мұңды) 7. Терме-нақыл, өсиет 8. Айтыс-сөз сайысы 9. Жақсылық жасай білейік III. УАҚЫТ 10. Музыка және уақыт 11. Музыка […]


3-сынып
Дүниетану


Дүниетану3-сынып Авторлары: Б.Қ. Турмашева, С.С. Салиш,&#160 &#160 &#160 &#160 В.Г. Пугач Кітапхана I. ЖАНДЫ ТАБИҒАТ 1. Жер бетіндегі климат неге тәуелді? 2. Ауа райы адамдарға қалай әсер етеді? 3. Менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім II. ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН, ЖАМАННАН ЖИРЕН 4. Адамдар не үшін еңбек етеді?5. Отбасы шығыстары қалай жоспарланады?6. Адам досымен мықты7. Біз – әрқашан біргеміз!8. […]


4 класс
Познание мира


Познание мира4 класс Авторы: Турмашева Б. К., Салиш С. С., Пугач В. Г Библиотека I. Моя Родина – Казахстан 1. На какие части делится наша республика?2. Промышленность и сельское хозяйство моего края3. Природа и хозяйственная деятельность человека II. ЦЕННОСТИ 4. Семья в жизни общества5. Наш семейный бюджет6. Школьное самоуправление7. Каким быть лидеру?8. Калейдоскоп заданий III. […]


4-сынып
Қазақ тілі


Қазақ тілі 4-сынып Авторлары: Ә.Е. Жұмабаева, Г.И. Уайсова, Г.т. Cәдуақаc Кітапхана I. МЕНІҢ ОТАНЫМ – ҚАЗАҚСТАН 1. Байлығым – байтақ елім Тіл және сөйлеу2. Ауызша және жазбаша сөйлеу3. Монолог құрай аламын4. Ана тілім – ардағымСөйлеу мәдениеті5. Табиғат ғажайыптарыФонетика әлеміне саяхат6. Буын үндестігі7. Дыбыс үндестігі8. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? II. ҚҰНДЫЛЫҚТАР 9. Көркем мінез дегеніміз […]

Пятница Июнь 19th, 2020


Page 1 of 1
×
×

Корзина