Биология 2-бөлім
11-сынып

Авторлары:
А.Ф. Ковшарь, Н.Г. Асанов, А.Р. Соловьева, Б.Т.
Ибраимова, С.А. Куприй

VII бөлiм. Тұқымқуалаушылық және
өзгергіштік заңдылықтары

§25. Дезоксирибонуклеин қышқылының
тосын мутациялары – генетикалық
үдеріс – репликация қатесі
§26. Дезоксирибонуклеин қышқылының
тосын мутациялары – генетикалық
үдеріс – рекомбинация қатесі
§27. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин
қышқылын секвенирлеу
§28. «Адам геномы» атты әлемдік
жоба. Жоба шегінде жүргізілген
биологиялық зерттеулердің маңызы

×
×

Корзина